ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง

435

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ และคนงานทั่วไป (งานเกษตร)

แบ่งปัน