ประกาศร่างประกาศและร่างเอกสารจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างถนนจากสี่แยกนายภุชงค์ถึงบ้านอาคตฯ

60

 

ประกาศร่างประกาศและร่างเอกสารจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างถนนจากสี่แยกนายภุชงค์ถึงบ้านอาคตฯ

ร่างประกาศ1   เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

 

แบ่งปัน