ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านผือ เรื่อง รับโอนพนักงานส่วนตำบล พนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น หรือข้าราชการประเภทอื่น

แบ่งปัน