ประกาศแผนการจัดซื้อเสาไพแบบรองสลิงหมุนยกพร้อมโคมไฟถนนแอลอีดี ปรระกอบแบตเตอรี่และอุปกรณ์การประจุแบตเตอรี่ในตัวใช้พลังงานแสงอาทิตย์แยกส่วน จำนวน 72 ชุด

95
แบ่งปัน