โครงการจิตอาสา เราทำความดี ด้วยหัวใจ

1078

อบต.บ้านผือ ร่วมกิจกรรมโครงการจิตอาสา เราทำความดี ด้วยหัวใจ                                                     ในวันที่ 9 กรกฎาคม 2562 ณ บ้านอาทึก หมู่ 4 

IMG_7380

IMG_7385 IMG_7391 IMG_7394 IMG_7400 IMG_7409 IMG_7411 IMG_7420 IMG_7425 IMG_7430IMG_7400

แบ่งปัน