ยินดีต้อนรับสู่ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านผือ

>> สแกนคิวอาร์โค้ด หรือกดที่รูปภาพ เพื่อทำแบบสอบถาม <<

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิรับการประเมินสมรรถนะ จำนวน 2 อัตรา
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิรับการประเมินสมรรถนะ จำนวน 2 อัตรา ดังนี้ 1. ตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน...
คณะกรรมการ ตรวจสภาพ กิจการ ที่มีผลกระทบ ต่อสารารณชน และที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
วันส้วมโลก World Toilet Day
วารสารส้วมโลก
รับสมัครบุคคลเพือดำเนินการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง
รับสมัครบุคคลเพือดำเนินการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง

ประกาศผู้ชนะงานจ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการกู้ชีพกู้ภัย พนักงานขับรถกู้ชีพกู้ภัย ตามโครงการระบบการแพทย์ฉุกเฉินของอบต.บ้านผิอ จำนวน 5 ราย
นายพัฒน์พงศ์ เพิ่มดี นายไพรวัน เจือจันทร์ นายบุญเยี่ยม ดวงจันทร์ นายศุภรัตน์ บุญมาก นายสมพิศ ภาสดา
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา "จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จาก อบต.บ้านผือ ไปบ้านเปือย ม.๘"
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา “จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จาก อบต.บ้านผือ ไปบ้านเปือย ม.๘” img-622022808
ประกาศผู้ชนะ จ้างโครงการรางระบายน้ำแบบท่อผ่าซีก ม.2
ประกาศผู้ชนะจ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำแบบท่อผ่าซีก ม.2
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จำนวน 2 รายการ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา “จ้างโครงการเสริมสร้างถนนลงหินคลุก ม.1” ประกาศผู้ชนะเสนอราคา หมู่...