กลุ่มงานสาธารณสุขฯออกตรวจสำรวจกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพในเขตพื้นที่รับผิดชอบองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านผือ

กลุ่มงานสาธารณสุขฯออกตรวจสำรวจกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพในเขตพื้นที่รับผิดชอบองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านผือ