การดำเนินกิจกรรมธนาคารขยะรีโซเคิล องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านผือ ประจำเดือน กรกฎคม พ.ศ.2567