กิจกรรม “การดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ”

โครงการใส่ใจดูแล่ห่วงใยผู้สูงอายุและการทำอุปกรณ์ออกกำลังกายสำหรับผู้สูงอายุ  ในวันที่ 25 พฤศจิกายน 2565  ณ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านผือ