กิจกรรม “รดน้ำดำหัว ขอพรผู้ใหญ่” เนื่องในเทศกาลสงกรานต์

วันที่ 12 เมษายน 2566 เวลา 15.00 น. คณะผู้บริหาร ประธานสภา รองประธานสภา เจ้าหน้าที่ในสังกัด อบต.บ้านผือ ร่วมกิจกรรม “รดน้ำดำหัว ขอพรผู้ใหญ่” เนื่องในเทศกาลสงกรานต์