งานป้องกันฯอบต.บ้านผือ ออกดับไฟไหม้ก้อนฟางก้อนที่บ้าน นายสมัย เงางาม บ้านโนนกลาง หมู่ที่11 ต.บ้านผือ อ.จอมพระจังหวัดสุรินทร์

วันที่16 พ ค 66 เวลาประมาน10.00 น งานป้องกันฯอบต.บ้านผือ ออกดับไฟไหม้ก้อนฟางก้อนที่บ้าน นายสมัย เงางาม บ้านโนนกลาง หมู่ที่11 ต.บ้านผือ อ.จอมพระจังหวัดสุรินทร์