ช่องทางแจ้งข้อมูลป้ายโฆษณาที่รุกล้ำที่สาธารณะตามช่องทางต่าง ๆ

ช่องทางแจ้งข้อมูลป้ายโฆษณาที่รุกล้ำที่สาธารณะตามช่องทางต่าง ๆ

ช่องทางแจ้งข้อมูลป้านโฆษณา    ช่องทางแจ้งข้อมูลป้ายรุกล้ำทางสาธารณะ