ตรวจสอบข้อร้องเรียน “กรณีโรงเลี้ยงสุกรส่งกลิ่นเหม็น”

เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2566 เวลา 13.30 น. คณะผู้บริหาร นำโดยนายทอง ขุมทอง รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านผือ ผู้นำหมู่บ้านและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมตรวจสอบข้อร้องเรียน “กรณีโรงเลี้ยงสุกรส่งกลิ่นเหม็น” และร่วมกันหารือแนวทางแก้ไข เพื่อไม่ให้ประชาชนในพื้นที่ได้รับความเดือดร้อน