ประกาศช่องทางในการแจ้งข้อมูลป้ายโฆษณาที่รุกล้ำที่สาธารณะ

ประกาศช่องทางในการแจ้งข้อมูลป้ายโฆษณาที่รุกล้ำที่สาธารณะ

 

ช่องทางแจ้งข้อมูลป้ายฯ