ประกาศประกวดราคาฯ

ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างถนนจากสี่แยกบ้านนายภุชงค์ ถึง บ้านอาคต บ้านม่วง หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านผือ อำเภอจอมพระ จังหวัดสุรินทร์ กว้าง 5 เมตร ยาว 222 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 1,110 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านผือ อำเภอจอมพระ จังหวัดสุรินทร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)ประกาศประกวดราคา