ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างถนนจากสี่แยกบ้านนายภุชงค์ฯ

ประกวดผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างถนนจากสี่แยกบ้านนายภุชงค์ ถึงบ้านอาคต บ้านม่วง หมู่ที่ ๑ ขนาดกว้าง ๕ เมตร ยาว ๗๕๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓,๗๕๐ ตารางเมตร ไหล่ทางข้างละ ๐.๕๐ เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านผือ อำเภอจอมพระ จังหวัดสุรินทร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านผือ