ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จำนวน 2 รายการ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา “จ้างโครงการเสริมสร้างถนนลงหินคลุก ม.1”

ประกาศผู้ชนะเสนอราคา หมู่ 1 ปี 66

ประกาศผู้ชนิการเสนอราคา “จ้างโครงการเสริมสร้างถนนดิน ม.3”

ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ม.3 ปี 66