ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา “จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จาก อบต.บ้านผือ ไปบ้านเปือย ม.๘”

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา “จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จาก อบต.บ้านผือ ไปบ้านเปือย ม.๘”

img-622022808