ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาก ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างถนนจากสี่แยกบ้านนายภุชงค์ ถึงบ้านอาคตฯ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาก ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างถนนจากสี่แยกบ้านนายภุชงค์ ถึงบ้านอาคตฯ

ประกาศผู้ชนะ จ้างก่อสร้าง ม.1