ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จำนวน 2 เรื่อง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จำนวน 2 เรื่อง ดังนี้

1.จ้างซ๋อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.6

2.จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.3

img-712021948