ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมสร้างถนนคอนกรีเสริมเหล็ก จากถนนลาดยางเข้าไปศาลเจ้าปู่ บ้านหนองเหล็ก หมู่ที่ 7

ม.7