ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากนานางมาลี ถึงนานางวันทอง ทองคำ หมู่ที่ 10

 

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้าง ม.10