ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่สนับสนุนปฏิบัติการกู้ชีพกู้ภัยตามโครงการระบบการแพทย์ฉุกเฉินของ อบต.บ้านผือ อ.จอมพระ จ.สุรินทร์ จำนวน 5 ราย

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่สนับสนุนปฏิบัติการกู้ชีพกู้ภัยตามโครงการระบบการแพทย์ฉุกเฉินของ อบต.บ้านผือ อ.จอมพระ จ.สุรินทร์ จำนวน 5 ราย ดังนี้

บุญเยี่ยม

ไพรวัน

สมพิศ

ศุภรัตน์

พัฒนพงศ์