ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จำนวน 3 โครงการ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา 1. โครงการเสริมสร้างถนนลงหินคลุก ม.3 ฯ 2. โครงการขุดลอกสระป่าช้า ม.4  3. โครงการเสริมสร้างถนนลงหินคลุก ม.5

img-508141222