ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จำนวน 8 โครงการ

โครงการจ้างเหมาจัดทำขบวนบั้งไฟสวยงาม จำนวน 1 ขบวน ของหมู่ที่ 1 ถึง หมู่ที่ 8 รายละเอียดด้านล่าง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จำนวน 8 โครงการ