ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จำนวน 3 โครงการ

จ้างเหมาจัดทำขบวนบั้งไฟสวยงาน จำนวน 1 ขบวน ขบวน หมู่ี่ 9 – หมู่ที่ 11 ดังรายละเอียดด้านล่าง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จำนวน 3 โครงการ .