ประกาศผู้ชนะโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.11

ประกาศผู้ชนะ ม.11

 

 

 

 

ประกาศผู้ชนะโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยเหรียญทอง บ้านโนนกลาง หมู่ที่ 11 ตำบลบ้านผือ อำเภอจอมพระ จังหวัดสุรินทร์