ประกาศผู้ชนะโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากนายเขียน โยพล จรดนาครูเสมียน ม.9

 

 

ประกาศผู้ชนะ ม.9

 

 

 

ประกาศผู้ชนะโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากนายเขียน โยพล จรดนาครูเสมียน ม.9