ประกาศผู้ชนะโครงการติดตั้งเสาไฟแบบรอกสลิงหมุนยกพร้อมโคมถนนแอลอีดีฯ

ประกาศผู้ชนะโครงการติดตั้งเสาไฟแบบรอกสลิงหมุนยกพร้อมโคมถนนแอลอีดีประกอบแบตเตอรี่และอุปกรณ์การประจุแบตเตอรี่ในตัวใช้พลังงานแสงอาทิตยืแยกส่วน จำนวน 72 ชุด ภายในตำบลบ้านผือองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านผือกำหนด

 

ประกาศผู้ชนะโครงการติดตั้งเสาไฟพลังงานแสงอาทิตย์ฯ