ประกาศราคากลางงานก่อสร้าง “ซ่อมสร้างถนนจากสี่แยกบ้านนายภุชงค์ ถึงบ้านอาคต หมู่ที่ 1”

ประกาศราคากลางงานก่อสร้าง “ซ่อมสร้างถนนจากสี่แยกบ้านนายภุชงค์ ถึงบ้านอาคต หมู่ที่ 1”

ราคากลางงานก่อสร้าง ม.1