ประกาศราคากลางโครงการติดตั้งเสาไฟแบบรอก สลิงหมุนยกพร้อมโคมไฟถนนแอลอีดีฯ

ประกาศราคากลางโครงการติดตั้งเสาไฟแบบรอก สลิงหมุนยกพร้อมโคมไฟถนนแอลอีดี ประกอบแบตเตอรี่และอุปกรณ์การประจุแบตเตอรี่ในตัวใช้พลังงานแสงอาทิตย์แยกส่วน จำนวน ๗๒ ชุด ภายในตำบลบ้านผือ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านผือกำหนด

บก 06 เสาไฟ