ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิรับการประเมินสมรรถนะ จำนวน 2 อัตรา

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิรับการประเมินสมรรถนะ จำนวน 2 อัตรา

ดังนี้ 1. ตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน 2.ตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิรับการประเมินสมรรถนะ