ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านผือ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้าง ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน(ประเภทผู้มีคุณวุฒิ) และตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี(ประเภทผู้มีคุณวุฒิ)