ประกาศเชิญชวน

ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตยเพื่อการเกษตร จำนวน 12 ระบบ

ประกาศเชิญชวนพลังงานแสงอาทิตย์