ประกาศแผนจัดจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างถนนจากสี่แยกบ้านนายภุชงค์ ถึง บ้านอาคต บ้านม่วง หมู่ที่ ๑ ตำบลบ้านผือ อำเภอจอมพระ จังหวัดสุรินทร์ กว้าง ๕ เมตร ยาว ๒๒๒ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๑,๑๑๐ ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านผือ อำเภอจอมพระ จังหวัดสุรินทร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศแผนจ้างม.1