ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้างซ่อมสร้างถนนจากสี่แยกบ้านนายภุชงค์ ถึงบ้านอาคตฯ

ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้างซ่อมสร้างถนนจากสี่แยกบ้านนายภุชงค์ ถึงบ้านอาคต บ้านม่วง หมู่ที่ 1 ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 750 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 3,750 ตารางเมตร ไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านผือ อำเภอจอมพระ จังหวัดสุรินทร์

ประกาศแผนซ่อมสร้างถนนฯ