ประกาศแผนจัดซื้อโครงการติดตั้งเสาไฟแบบรอกสลิงหมุนยกพร้อมโคมไฟถนนแอลอีดีประกอบแบตเตอรี่และอุปกรณ์การประจุแบตเตอรี่ในตัวใช้พลังงานแสงอาทิตย์แยกส่วน จำนวน ๗๒ ชุด ภายในตำบลบ้านผือ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านผือกำหนด

ประกาศแผนเสาไฟ