ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ กำหนด วัน เวลา สถานที่ในการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 และครั้งที่ 2 ในตำแหน่ง คนงานทั่วไป(งานเกษตร) และตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ(มีคุณวุฒิ)