ประชาสัมพันธ์ “อย่าหลงเชื่อ”

อย่าหลงเชื่อกลุ่มบุคคลที่แอบอ้างว่าจะช่วยเหลือท่าน และมีการเรียกรับค่าตอบแทนจากประชาชน

 

https://padlet.com/neoy1973/padlet-grjg7ysa4euox41o