พ่นหมอกควันกำจัดยุงลาย เพื่อป้องกันโรคไข้เลือดออก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านผือ พ่นหมอกควันกำจัดยุงลาย เพื่อป้องกันโรคไข้เลือดออก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565