มหาดไทยปักธงประกาศความสำเร็จ การจัดตั้งธนาคารขยะครบทุกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ระดับจังหวัด

มหาดไทยปักธงประกาศความสำเร็จ การจัดตั้งธนาคารขยะครบทุกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ระดับจังหวัด และระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทั้งนี้องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านผือ ได้จัดตั้งธนาคารขยะองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านผือ ในวันที่ 7 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2567 เป็นต้นมา ธนาคารขยะองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านผือจะดำเดินการรับซื้อขยะรีไซเคิลในวันพุธ ของสัปดาห์แรกทุกเดือน เวลา 09.30 น. เป็นต้นไป ณ จุดให้บริการองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านผือ