“รณรงค์การอนุรักษ์การใช้ทรัพยากรน้ำภายในครัวเรือน”

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านผือ ขอประชาสัมพันธ์ “รณรงค์การอนุรักษ์การใช้ทรัพยากรน้ำภายในครัวเรือน”

img-620022612 img-620022634