รณรงค์การอนุรักษ์การใช้ทรัพยากรน้ำภายในครัวเรือน

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านผือ ขอประชาสัมพันธ์การอนุรักษ์การใช้ทรัพยากรน้ำภายในครัวเรือน

“น้ำมีวันหมด ใช้ทุกหยดอย่างรู้คุณค่า”

img-620022612 img-620022634