ร่วมมอบของยังชีพให้กับผู้สูงอายุ และผู้ป่วยติดเตียง ตำบลบ้านผือ อำเภอจอมพระ จังหวัดสุรินทร์

นายสวาท เจริญยิ่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านผือ มอบหมายให้ นายทอง ขุมทอง รองนายก อบต.บ้านผือ พร้อมพนักงานส่วนตำบล เจ้าหน้าที่ อบต.บ้านผือ ร่วมกับตัวแทนเหล่ากาชาดอำเภอจอมพระ จ.สุรินทร์ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านผือ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านม่วง อาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น และภาคีเครือข่าย ร่วมมอบของยังชีพให้กับผู้สูงอายุ และผู้ป่วยติดเตียง ตำบลบ้านผือ อำเภอจอมพระ จังหวัดสุรินทร์