สรุปผลการจัดจัดซื้อจัดจ้าง

ประจำปี2567

ประจำปี2566

ประจำปี2565

ประจำปี2564

ประจำปี2563

ประจำปี2562