หน้าแรก

[vc_row][vc_column width=”1/4″][vc_column_text css=”.vc_custom_1657089140550{margin-top: 2px !important;margin-bottom: 2px !important;}”][/vc_column_text][vc_column_text css=”.vc_custom_1543157103512{margin-top: 2px !important;margin-bottom: 2px !important;}”]1[/vc_column_text][vc_btn title=”ประวัติอบต.บ้านผือ” style=”custom” custom_background=”#466d1e” custom_text=”#ffffff” align=”left” button_block=”true” link=”url:http%3A%2F%2Fbanphuechompra.go.th%2F%3Fpage_id%3D4785|||” css=”.vc_custom_1694491549859{margin-top: 2px !important;margin-bottom: 2px !important;}”][vc_btn title=”วิสัยทัศน์/พันธกิจ” style=”custom” custom_background=”#466d1e” custom_text=”#ffffff” align=”left” button_block=”true” link=”url:http%3A%2F%2Fbanphuechompra.go.th%2F%3Fpage_id%3D4787|||” css=”.vc_custom_1694419574548{margin-top: 2px !important;margin-bottom: 2px !important;}”][vc_btn title=”อำนาจหน้าที่” style=”custom” custom_background=”#466d1e” custom_text=”#ffffff” align=”left” button_block=”true” link=”url:http%3A%2F%2Fbanphuechompra.go.th%2F%3Fpage_id%3D4789|||” css=”.vc_custom_1694491585631{margin-top: 2px !important;margin-bottom: 2px !important;}”][vc_btn title=”แผนที่ อบต.” style=”custom” custom_background=”#466d1e” custom_text=”#ffffff” align=”left” button_block=”true” link=”url:http%3A%2F%2Fbanphuechompra.go.th%2F%3Fpage_id%3D4791|||” css=”.vc_custom_1694491619510{margin-top: 2px !important;margin-bottom: 2px !important;}”][vc_btn title=”e-service” style=”custom” custom_background=”#466d1e” custom_text=”#ffffff” align=”left” button_block=”true” link=”url:http%3A%2F%2Fbanphuechompra.go.th%2F%3Fpage_id%3D7714|||” css=”.vc_custom_1694491747788{margin-top: 2px !important;margin-bottom: 2px !important;}”][vc_btn title=”ถาม-ตอบ” style=”custom” custom_background=”#466d1e” custom_text=”#ffffff” align=”left” button_block=”true” link=”url:http%3A%2F%2Fbanphuechompra.go.th%2F%3Fpage_id%3D8567|title:%E0%B8%96%E0%B8%B2%E0%B8%A1-%E0%B8%95%E0%B8%AD%E0%B8%9A||” css=”.vc_custom_1694491766541{margin-top: 2px !important;margin-bottom: 2px !important;}”][vc_column_text css=”.vc_custom_1543157265190{margin-top: 2px !important;margin-bottom: 2px !important;}”]2[/vc_column_text][vc_btn title=”โครงสร้างส่วนราชการ” style=”custom” custom_background=”#466d1e” custom_text=”#ffffff” align=”left” button_block=”true” link=”url:http%3A%2F%2Fbanphuechompra.go.th%2F%3Fpage_id%3D4800|||” css=”.vc_custom_1694491807227{margin-top: 2px !important;margin-bottom: 2px !important;}”][vc_btn title=”ข้อมูลผู้บริหาร” style=”custom” custom_background=”#466d1e” custom_text=”#ffffff” align=”left” button_block=”true” link=”url:http%3A%2F%2Fbanphuechompra.go.th%2F%3Fpage_id%3D4802|||” css=”.vc_custom_1694491834324{margin-top: 2px !important;margin-bottom: 2px !important;}”][vc_btn title=”หัวหน้าส่วนราชการ” style=”custom” custom_background=”#466d1e” custom_text=”#ffffff” align=”left” button_block=”true” link=”url:http%3A%2F%2Fbanphuechompra.go.th%2F%3Fpage_id%3D8905|||” css=”.vc_custom_1694491856932{margin-top: 2px !important;margin-bottom: 2px !important;}”][vc_btn title=”โครงสร้างฝ่ายสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านผือ” style=”custom” custom_background=”#466d1e” custom_text=”#ffffff” align=”left” button_block=”true” link=”url:http%3A%2F%2Fbanphuechompra.go.th%2F%3Fpage_id%3D4805|||” css=”.vc_custom_1694491879683{margin-top: 2px !important;margin-bottom: 2px !important;}”][vc_btn title=”โครงสร้างหน่วยงาน สำนักปลัด” style=”custom” custom_background=”#466d1e” custom_text=”#ffffff” align=”left” button_block=”true” link=”url:http%3A%2F%2Fbanphuechompra.go.th%2F%3Fpage_id%3D4807|||” css=”.vc_custom_1694491897773{margin-top: 2px !important;margin-bottom: 2px !important;}”][vc_btn title=”กองคลัง” style=”custom” custom_background=”#466d1e” custom_text=”#ffffff” align=”left” button_block=”true” link=”url:%20http%3A%2F%2Fbanphuechompra.go.th%2F%3Fpage_id%3D4982%20|||” css=”.vc_custom_1694491919613{margin-top: 2px !important;margin-bottom: 2px !important;}”][vc_btn title=”กองช่าง” style=”custom” custom_background=”#466d1e” custom_text=”#ffffff” align=”left” button_block=”true” link=”url:http%3A%2F%2Fbanphuechompra.go.th%2F%3Fpage_id%3D5067|||” css=”.vc_custom_1694491937118{margin-top: 2px !important;margin-bottom: 2px !important;}”][vc_btn title=”กองการศึกษา” style=”custom” custom_background=”#466d1e” custom_text=”#ffffff” align=”left” button_block=”true” link=”url:http%3A%2F%2Fbanphuechompra.go.th%2F%3Fpage_id%3D5059|||” css=”.vc_custom_1694491954262{margin-top: 2px !important;margin-bottom: 2px !important;}”][vc_btn title=”การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล” style=”custom” custom_background=”#466d1e” custom_text=”#ffffff” align=”left” button_block=”true” link=”url:http%3A%2F%2Fbanphuechompra.go.th%2F%3Fpage_id%3D5676||target:%20_blank|” css=”.vc_custom_1694491973228{margin-top: 2px !important;margin-bottom: 2px !important;}”][vc_column_text css=”.vc_custom_1543157322286{margin-top: 2px !important;margin-bottom: 2px !important;}”]4[/vc_column_text][vc_btn title=”แผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย” style=”custom” custom_background=”#466d1e” custom_text=”#ffffff” align=”left” button_block=”true” link=”url:http%3A%2F%2Fbanphuechompra.go.th%2F%3Fpage_id%3D5739||target:%20_blank|” css=”.vc_custom_1694491993381{margin-top: 2px !important;margin-bottom: 2px !important;}”][vc_btn title=”แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี” style=”custom” custom_background=”#466d1e” custom_text=”#ffffff” align=”left” button_block=”true” link=”url:http%3A%2F%2Fbanphuechompra.go.th%2F%3Fpage_id%3D5695||target:%20_blank|” css=”.vc_custom_1694492008765{margin-top: 2px !important;margin-bottom: 2px !important;}”][vc_btn title=”รายงานการกำกับติดตามการใช้งบประมาณ” style=”custom” custom_background=”#466d1e” custom_text=”#ffffff” align=”left” button_block=”true” link=”url:http%3A%2F%2Fbanphuechompra.go.th%2F%3Fpage_id%3D5692||target:%20_blank|” css=”.vc_custom_1694492055550{margin-top: 2px !important;margin-bottom: 2px !important;}”][vc_btn title=”แผนขับเคลื่อนหน่วยงาน” style=”custom” custom_background=”#466d1e” custom_text=”#ffffff” align=”left” button_block=”true” link=”url:http%3A%2F%2Fbanphuechompra.go.th%2F%3Fpage_id%3D5642||target:%20_blank|” css=”.vc_custom_1694492070918{margin-top: 2px !important;margin-bottom: 2px !important;}”][vc_btn title=” แผนการจัดซื้อจัดจ้าง แผนจัดหาพัสดุ 2561″ style=”custom” custom_background=”#466d1e” custom_text=”#ffffff” align=”left” button_block=”true” link=”url:http%3A%2F%2Fbanphuechompra.go.th%2Fwp-content%2Fuploads%2F2018%2F11%2FO-19-%E0%B9%81%E0%B8%9C%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%8B%E0%B8%B7%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%88%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%87-%E0%B9%81%E0%B8%9C%E0%B8%99%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%AA%E0%B8%94%E0%B8%B8-61.pdf|||” css=”.vc_custom_1694492089798{margin-top: 2px !important;margin-bottom: 2px !important;}”][vc_btn title=”รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี” style=”custom” custom_background=”#466d1e” custom_text=”#ffffff” align=”left” button_block=”true” link=”url:http%3A%2F%2Fbanphuechompra.go.th%2F%3Fpage_id%3D5972|||” css=”.vc_custom_1694492111020{margin-top: 2px !important;margin-bottom: 2px !important;}”][vc_btn title=”ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง” style=”custom” custom_background=”#466d1e” custom_text=”#ffffff” align=”left” button_block=”true” link=”url:http%3A%2F%2Fbanphuechompra.go.th%2F%3Fpage_id%3D5999|||” css=”.vc_custom_1694492140365{margin-top: 2px !important;margin-bottom: 2px !important;}”][vc_btn title=”รายงานการติดตามการใช้เงินงบประมาณ 2561″ style=”custom” custom_background=”#466d1e” custom_text=”#ffffff” align=”left” button_block=”true” link=”url:http%3A%2F%2Fbanphuechompra.go.th%2F%3Fpage_id%3D5685||target:%20_blank|” css=”.vc_custom_1694492199316{margin-top: 2px !important;margin-bottom: 2px !important;}”][vc_btn title=”สรุปผลการจัดจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน” style=”custom” custom_background=”#466d1e” custom_text=”#ffffff” align=”left” button_block=”true” link=”url:http%3A%2F%2Fbanphuechompra.go.th%2F%3Fpage_id%3D6018|||” css=”.vc_custom_1694492274269{margin-top: 2px !important;margin-bottom: 2px !important;}”][vc_btn title=”รายงานรับ-จ่ายเงิน” style=”custom” custom_background=”#466d1e” custom_text=”#ffffff” align=”left” button_block=”true” link=”url:http%3A%2F%2Fbanphuechompra.go.th%2F%3Fpage_id%3D5870|||” css=”.vc_custom_1694492309334{margin-top: 2px !important;margin-bottom: 2px !important;}”][vc_btn title=”รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างปี” style=”custom” custom_background=”#466d1e” custom_text=”#ffffff” align=”left” button_block=”true” link=”url:http%3A%2F%2Fbanphuechompra.go.th%2F%3Fpage_id%3D6010|title:%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%9C%E0%B8%A5%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%8B%E0%B8%B7%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%88%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%88%E0%B8%B3%E0%B8%9B%E0%B8%B5||” css=”.vc_custom_1694492325831{margin-top: 2px !important;margin-bottom: 2px !important;}”][vc_btn title=”แผนการจัดหาพัสดุ” style=”custom” custom_background=”#466d1e” custom_text=”#ffffff” align=”left” button_block=”true” link=”url:%20http%3A%2F%2Fbanphuechompra.go.th%2F%3Fpage_id%3D4918|||” css=”.vc_custom_1694492344621{margin-top: 2px !important;margin-bottom: 2px !important;}”][vc_btn title=”รายงานการติดตามการใช้เงินงปม. 2561 รอบ 6 เดือน” style=”custom” custom_background=”#466d1e” custom_text=”#ffffff” align=”left” button_block=”true” link=”url:http%3A%2F%2Fbanphuechompra.go.th%2F%3Fpage_id%3D5156|||” css=”.vc_custom_1694492358973{margin-top: 2px !important;margin-bottom: 2px !important;}”][vc_btn title=”งบแสดงฐานะการเงินและรายงานการสอบบัญชี” style=”custom” custom_background=”#466d1e” custom_text=”#ffffff” align=”left” button_block=”true” link=”url:http%3A%2F%2Fbanphuechompra.go.th%2F%3Fpage_id%3D5155|||” css=”.vc_custom_1694492373189{margin-top: 2px !important;margin-bottom: 2px !important;}”][vc_btn title=”คู่มือร้องเรียน/ร้องทุกข์” style=”custom” custom_background=”#466d1e” custom_text=”#ffffff” align=”left” button_block=”true” link=”url:http%3A%2F%2Fbanphuechompra.go.th%2F%3Fpage_id%3D4809|||” css=”.vc_custom_1694492401782{margin-top: 2px !important;margin-bottom: 2px !important;}”][vc_btn title=”คู่มือการร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ” style=”custom” custom_background=”#466d1e” custom_text=”#ffffff” align=”left” button_block=”true” link=”url:http%3A%2F%2Fbanphuechompra.go.th%2F%3Fpage_id%3D8604|||” css=”.vc_custom_1694492413822{margin-top: 2px !important;margin-bottom: 2px !important;}”][vc_btn title=”แสดงความคิดเห็น” style=”custom” custom_background=”#466d1e” custom_text=”#ffffff” align=”left” button_block=”true” link=”url:http%3A%2F%2Fbanphuechompra.go.th%2F%3Fpage_id%3D8615|||” css=”.vc_custom_1694492427654{margin-top: 2px !important;margin-bottom: 2px !important;}”][vc_btn title=”รายงานเงินสะสมและทุนสำรองเงินสะสม” style=”custom” custom_background=”#466d1e” custom_text=”#ffffff” align=”left” button_block=”true” link=”url:http%3A%2F%2Fbanphuechompra.go.th%2F%3Fpage_id%3D5897|||” css=”.vc_custom_1694492454509{margin-top: 2px !important;margin-bottom: 2px !important;}”][vc_column_text css=”.vc_custom_1620897691078{margin-top: 2px !important;margin-bottom: 2px !important;}”]5[/vc_column_text][vc_btn title=”คู่มือประชาชน” style=”custom” custom_background=”#466d1e” custom_text=”#ffffff” align=”left” button_block=”true” css=”.vc_custom_1694492467988{margin-top: 2px !important;margin-bottom: 2px !important;}” link=”url:http%3A%2F%2Fbanphuechompra.go.th%2F%3Fpage_id%3D4951%20|||”][vc_btn title=”มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม” style=”custom” custom_background=”#466d1e” custom_text=”#ffffff” align=”left” button_block=”true” css=”.vc_custom_1694492488860{margin-top: 2px !important;margin-bottom: 2px !important;}” link=”url:http%3A%2F%2Fbanphuechompra.go.th%2F%3Fpage_id%3D5506||target:%20_blank|”][vc_btn title=”ระบบป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ตามภารกิจ” style=”custom” custom_background=”#466d1e” custom_text=”#ffffff” align=”left” button_block=”true” css=”.vc_custom_1694492507349{margin-top: 2px !important;margin-bottom: 2px !important;}” link=”url:http%3A%2F%2Fbanphuechompra.go.th%2F%3Fpage_id%3D4955%20|||”][vc_btn title=”แผนการพัฒนาพนักงานส่วนท้องถิ่น-2561-2563″ style=”custom” custom_background=”#466d1e” custom_text=”#ffffff” align=”left” button_block=”true” css=”.vc_custom_1694492522229{margin-top: 2px !important;margin-bottom: 2px !important;}” link=”url:http%3A%2F%2Fbanphuechompra.go.th%2F%3Fpage_id%3D4974|||”][vc_btn title=”สรุปประเมินความพึงพอใจผู้มารับบริการ” style=”custom” custom_background=”#466d1e” custom_text=”#ffffff” align=”left” button_block=”true” css=”.vc_custom_1694492542700{margin-top: 2px !important;margin-bottom: 2px !important;}” link=”url:http%3A%2F%2Fbanphuechompra.go.th%2F%3Fpage_id%3D5706||target:%20_blank|”][vc_btn title=”ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ” style=”custom” custom_background=”#466d1e” custom_text=”#ffffff” align=”left” button_block=”true” css=”.vc_custom_1694492556676{margin-top: 2px !important;margin-bottom: 2px !important;}” link=”url:http%3A%2F%2Fbanphuechompra.go.th%2F%3Fpage_id%3D5956||target:%20_blank|”][vc_btn title=”การรักษาวินัยของข้าราชการ” style=”custom” custom_background=”#466d1e” custom_text=”#ffffff” align=”left” button_block=”true” css=”.vc_custom_1694492569604{margin-top: 2px !important;margin-bottom: 2px !important;}” link=”url:http%3A%2F%2Fbanphuechompra.go.th%2F%3Fpage_id%3D5959||target:%20_blank|”][vc_btn title=”การประกาศเจตจำนงสุจริต” style=”custom” custom_background=”#466d1e” custom_text=”#ffffff” align=”left” button_block=”true” css=”.vc_custom_1694492582925{margin-top: 2px !important;margin-bottom: 2px !important;}” link=”url:http%3A%2F%2Fbanphuechompra.go.th%2F%3Fpage_id%3D5992||target:%20_blank|”][vc_btn title=”การจัดวางระบบควบคุมภายใน” style=”custom” custom_background=”#466d1e” custom_text=”#ffffff” align=”left” button_block=”true” css=”.vc_custom_1694492597693{margin-top: 2px !important;margin-bottom: 2px !important;}” link=”url:http%3A%2F%2Fbanphuechompra.go.th%2F%3Fpage_id%3D6054||target:%20_blank|”][vc_btn title=”ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ” style=”custom” custom_background=”#466d1e” custom_text=”#ffffff” align=”left” button_block=”true” css=”.vc_custom_1694492614510{margin-top: 2px !important;margin-bottom: 2px !important;}” link=”url:http%3A%2F%2Fbanphuechompra.go.th%2F%3Fpage_id%3D7679||target:%20_blank|”][vc_btn title=”รายงานการนำแผนป้องกันการทุจริตฯ ไปปฏิบัติในรอบปี” style=”custom” custom_background=”#466d1e” custom_text=”#ffffff” align=”left” button_block=”true” css=”.vc_custom_1694492629045{margin-top: 2px !important;margin-bottom: 2px !important;}” link=”url:http%3A%2F%2Fbanphuechompra.go.th%2F%3Fpage_id%3D7789||target:%20_blank|”][vc_btn title=”รายงานผลการประเมินแบบวัดผลการรับรู้ภายในภายนอก ปี63 ” style=”custom” custom_background=”#466d1e” custom_text=”#ffffff” align=”left” button_block=”true” css=”.vc_custom_1694492645431{margin-top: 2px !important;margin-bottom: 2px !important;}” link=”url:http%3A%2F%2Fbanphuechompra.go.th%2F%3Fpage_id%3D7787||target:%20_blank|”][vc_btn title=”บันทึกแจ้งเวียนมาตรการภายใน ส่งเสริมคุณธความโปร่งในในที่ทำงาน” style=”custom” custom_background=”#466d1e” custom_text=”#ffffff” align=”left” button_block=”true” css=”.vc_custom_1694492672067{margin-top: 2px !important;margin-bottom: 2px !important;}” link=”url:http%3A%2F%2Fbanphuechompra.go.th%2F%3Fpage_id%3D7779||target:%20_blank|”][vc_btn title=”มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในที่ทำงาน” style=”custom” custom_background=”#466d1e” custom_text=”#ffffff” align=”left” button_block=”true” css=”.vc_custom_1694492684268{margin-top: 2px !important;margin-bottom: 2px !important;}” link=”url:http%3A%2F%2Fbanphuechompra.go.th%2F%3Fpage_id%3D7782||target:%20_blank|”][vc_btn title=”เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร” style=”custom” custom_background=”#466d1e” custom_text=”#ffffff” align=”left” button_block=”true” css=”.vc_custom_1694492697486{margin-top: 2px !important;margin-bottom: 2px !important;}” link=”url:http%3A%2F%2Fbanphuechompra.go.th%2F%3Fpage_id%3D9091||target:%20_blank|”][vc_btn title=”นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล” style=”custom” custom_background=”#466d1e” custom_text=”#ffffff” align=”left” button_block=”true” css=”.vc_custom_1694492710870{margin-top: 2px !important;margin-bottom: 2px !important;}” link=”url:http%3A%2F%2Fbanphuechompra.go.th%2F%25e0%25b8%2599%25e0%25b9%2582%25e0%25b8%25a2%25e0%25b8%259a%25e0%25b8%25b2%25e0%25b8%25a2%25e0%25b8%2584%25e0%25b8%25b8%25e0%25b9%2589%25e0%25b8%25a1%25e0%25b8%2584%25e0%25b8%25a3%25e0%25b8%25ad%25e0%25b8%2587%25e0%25b8%2582%25e0%25b9%2589%25e0%25b8%25ad%25e0%25b8%25a1%25e0%25b8%25b9%25e0%25b8%25a5%25e0%25b8%25aa%25e0%25b9%2588%2F||target:%20_blank|”][vc_btn title=”การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม” style=”custom” custom_background=”#466d1e” custom_text=”#ffffff” align=”left” button_block=”true” css=”.vc_custom_1694492724204{margin-top: 2px !important;margin-bottom: 2px !important;}” link=”url:http%3A%2F%2Fbanphuechompra.go.th%2F%25e0%25b8%2581%25e0%25b8%25b2%25e0%25b8%25a3%25e0%25b9%2580%25e0%25b8%259b%25e0%25b8%25b4%25e0%25b8%2594%25e0%25b9%2582%25e0%25b8%25ad%25e0%25b8%2581%25e0%25b8%25b2%25e0%25b8%25aa%25e0%25b9%2583%25e0%25b8%25ab%25e0%25b9%2589%25e0%25b9%2580%25e0%25b8%2581%25e0%25b8%25b4%25e0%25b8%2594%25e0%25b8%2581%25e0%25b8%25b2%25e0%25b8%25a3%2F||target:%20_blank|”][vc_btn title=”ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ” style=”custom” custom_background=”#466d1e” custom_text=”#ffffff” align=”left” button_block=”true” css=”.vc_custom_1694492739621{margin-top: 2px !important;margin-bottom: 2px !important;}” link=”url:http%3A%2F%2Fbanphuechompra.go.th%2F%25e0%25b8%2582%25e0%25b9%2589%25e0%25b8%25ad%25e0%25b8%25a1%25e0%25b8%25b9%25e0%25b8%25a5%25e0%25b9%2580%25e0%25b8%258a%25e0%25b8%25b4%25e0%25b8%2587%25e0%25b8%25aa%25e0%25b8%2596%25e0%25b8%25b4%25e0%25b8%2595%25e0%25b8%25b4%25e0%25b9%2580%25e0%25b8%25a3%25e0%25b8%25b7%25e0%25b9%2588%25e0%25b8%25ad%25e0%25b8%2587%25e0%25b8%25a3%2F||target:%20_blank|”][vc_btn title=”การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี” style=”custom” custom_background=”#466d1e” custom_text=”#ffffff” align=”left” button_block=”true” css=”.vc_custom_1694492759143{margin-top: 2px !important;margin-bottom: 2px !important;}” link=”url:http%3A%2F%2Fbanphuechompra.go.th%2F%25e0%25b8%2581%25e0%25b8%25b2%25e0%25b8%25a3%25e0%25b8%259b%25e0%25b8%25a3%25e0%25b8%25b0%25e0%25b9%2580%25e0%25b8%25a1%25e0%25b8%25b4%25e0%25b8%2599%25e0%25b8%2584%25e0%25b8%25a7%25e0%25b8%25b2%25e0%25b8%25a1%25e0%25b9%2580%25e0%25b8%25aa%25e0%25b8%25b5%25e0%25b9%2588%25e0%25b8%25a2%25e0%25b8%2587%25e0%25b8%2581%25e0%25b8%25b2%2F||target:%20_blank|”][vc_btn title=”การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน” style=”custom” custom_background=”#466d1e” custom_text=”#ffffff” align=”left” button_block=”true” css=”.vc_custom_1694492776909{margin-top: 2px !important;margin-bottom: 2px !important;}” link=”url:http%3A%2F%2Fbanphuechompra.go.th%2F%25e0%25b8%2581%25e0%25b8%25b2%25e0%25b8%25a3%25e0%25b8%2594%25e0%25b8%25b3%25e0%25b9%2580%25e0%25b8%2599%25e0%25b8%25b4%25e0%25b8%2599%25e0%25b8%2581%25e0%25b8%25b2%25e0%25b8%25a3%25e0%25b8%2595%25e0%25b8%25b2%25e0%25b8%25a1%25e0%25b8%25a1%25e0%25b8%25b2%25e0%25b8%2595%25e0%25b8%25a3%25e0%25b8%2581%25e0%25b8%25b2%25e0%25b8%25a3%2F||target:%20_blank|”][vc_btn title=”การขับเคลื่อนจริยธรรม” style=”custom” custom_background=”#466d1e” custom_text=”#ffffff” align=”left” button_block=”true” css=”.vc_custom_1694492816047{margin-top: 2px !important;margin-bottom: 2px !important;}” link=”url:http%3A%2F%2Fbanphuechompra.go.th%2F%25e0%25b8%2581%25e0%25b8%25b2%25e0%25b8%25a3%25e0%25b8%2582%25e0%25b8%25b1%25e0%25b8%259a%25e0%25b9%2580%25e0%25b8%2584%25e0%25b8%25a5%25e0%25b8%25b7%25e0%25b9%2588%25e0%25b8%25ad%25e0%25b8%2599%25e0%25b8%2588%25e0%25b8%25a3%25e0%25b8%25b4%25e0%25b8%25a2%25e0%25b8%2598%25e0%25b8%25a3%25e0%25b8%25a3%25e0%25b8%25a1%2F||target:%20_blank|”][vc_btn title=”มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน” style=”custom” custom_background=”#466d1e” custom_text=”#ffffff” align=”left” button_block=”true” css=”.vc_custom_1694492831430{margin-top: 2px !important;margin-bottom: 2px !important;}” link=”url:http%3A%2F%2Fbanphuechompra.go.th%2F%25e0%25b8%25a1%25e0%25b8%25b2%25e0%25b8%2595%25e0%25b8%25a3%25e0%25b8%2581%25e0%25b8%25b2%25e0%25b8%25a3%25e0%25b8%25aa%25e0%25b9%2588%25e0%25b8%2587%25e0%25b9%2580%25e0%25b8%25aa%25e0%25b8%25a3%25e0%25b8%25b4%25e0%25b8%25a1%25e0%25b8%2584%25e0%25b8%25b8%25e0%25b8%2593%25e0%25b8%2598%25e0%25b8%25a3%25e0%25b8%25a3%25e0%25b8%25a1-2%2F||target:%20_blank|”][vc_btn title=”การประเมินจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ” style=”custom” custom_background=”#466d1e” custom_text=”#ffffff” align=”left” button_block=”true” css=”.vc_custom_1694492848262{margin-top: 2px !important;margin-bottom: 2px !important;}” link=”url:http%3A%2F%2Fbanphuechompra.go.th%2F%25e0%25b8%2581%25e0%25b8%25b2%25e0%25b8%25a3%25e0%25b8%259b%25e0%25b8%25a3%25e0%25b8%25b0%25e0%25b9%2580%25e0%25b8%25a1%25e0%25b8%25b4%25e0%25b8%2599%25e0%25b8%2588%25e0%25b8%25a3%25e0%25b8%25b4%25e0%25b8%25a2%25e0%25b8%2598%25e0%25b8%25a3%25e0%25b8%25a3%25e0%25b8%25a1%25e0%25b9%2580%25e0%25b8%2588%25e0%25b9%2589%25e0%25b8%25b2%2F||target:%20_blank|”][vc_btn title=”การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ” style=”custom” custom_background=”#466d1e” custom_text=”#ffffff” align=”left” button_block=”true” css=”.vc_custom_1694492865846{margin-top: 2px !important;margin-bottom: 2px !important;}” link=”url:http%3A%2F%2Fbanphuechompra.go.th%2F%25e0%25b8%2581%25e0%25b8%25b2%25e0%25b8%25a3%25e0%25b8%2594%25e0%25b8%25b3%25e0%25b9%2580%25e0%25b8%2599%25e0%25b8%25b4%25e0%25b8%2599%25e0%25b8%2581%25e0%25b8%25b2%25e0%25b8%25a3%25e0%25b9%2580%25e0%25b8%259e%25e0%25b8%25b7%25e0%25b9%2588%25e0%25b8%25ad%25e0%25b8%2588%25e0%25b8%25b1%25e0%25b8%2594%25e0%25b8%2581%25e0%25b8%25b2%2F||target:%20_blank|”][vc_btn title=”แผนป้องกันการการทุจริต พ.ศ.2566-2570″ style=”custom” custom_background=”#466d1e” custom_text=”#ffffff” align=”left” button_block=”true” css=”.vc_custom_1694492879516{margin-top: 2px !important;margin-bottom: 2px !important;}” link=”url:http%3A%2F%2Fbanphuechompra.go.th%2F%25e0%25b9%2581%25e0%25b8%259c%25e0%25b8%2599%25e0%25b8%259b%25e0%25b9%2589%25e0%25b8%25ad%25e0%25b8%2587%25e0%25b8%2581%25e0%25b8%25b1%25e0%25b8%2599%25e0%25b8%2581%25e0%25b8%25b2%25e0%25b8%25a3%25e0%25b8%2581%25e0%25b8%25b2%25e0%25b8%25a3%25e0%25b8%2597%25e0%25b8%25b8%25e0%25b8%2588%25e0%25b8%25a3%25e0%25b8%25b4%25e0%25b8%2595%2F||target:%20_blank|”][vc_btn title=”การสร้างวัฒนธรรม No gift Policy” style=”custom” custom_background=”#466d1e” custom_text=”#ffffff” align=”left” button_block=”true” css=”.vc_custom_1694492893045{margin-top: 2px !important;margin-bottom: 2px !important;}” link=”url:http%3A%2F%2Fbanphuechompra.go.th%2F%25e0%25b8%2581%25e0%25b8%25b2%25e0%25b8%25a3%25e0%25b8%25aa%25e0%25b8%25a3%25e0%25b9%2589%25e0%25b8%25b2%25e0%25b8%2587%25e0%25b8%25a7%25e0%25b8%25b1%25e0%25b8%2592%25e0%25b8%2599%25e0%25b8%2598%25e0%25b8%25a3%25e0%25b8%25a3%25e0%25b8%25a1-no-gift-policy%2F||target:%20_blank|”][/vc_column][vc_column width=”1/2″][td_block_1 custom_title=”ข่าวประชาสัมพันธ์” category_id=”42″ limit=”8″][vc_column_text]

>>ดูทั้งหมด<<

[/vc_column_text][td_block_2 custom_title=”ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง” header_color=”#81d742″ category_id=”64″][vc_column_text]

>>ดูทั้งหมด<<

[/vc_column_text][td_block_2 custom_title=”กิจกรรม” header_color=”#81d742″ category_id=”43″][vc_column_text]

>>ดูทั้งหมด<<

[/vc_column_text][/vc_column][vc_column width=”1/4″][vc_column_text css=”.vc_custom_1543157533918{margin-top: 2px !important;margin-bottom: 2px !important;}”]9[/vc_column_text][vc_widget_sidebar sidebar_id=”td-default”][vc_wp_calendar][vc_column_text css=”.vc_custom_1543157215046{margin-top: 2px !important;margin-bottom: 2px !important;}”]3[/vc_column_text][vc_btn title=”ข้อมูลทั่วไป” style=”custom” custom_background=”#466d1e” custom_text=”#ffffff” align=”left” button_block=”true” link=”url:http%3A%2F%2Fbanphuechompra.go.th%2F%3Fpage_id%3D4872|||” css=”.vc_custom_1694492911227{margin-top: 2px !important;margin-bottom: 2px !important;}”][vc_btn title=”วัฒนธรรมองค์กร” style=”custom” custom_background=”#466d1e” custom_text=”#ffffff” align=”left” button_block=”true” link=”url:http%3A%2F%2Fbanphuechompra.go.th%2F%3Fpage_id%3D5032|||” css=”.vc_custom_1694492924979{margin-top: 2px !important;margin-bottom: 2px !important;}”][vc_btn title=”ประวัติและตราสัญลักษณ์ ของ อบต” style=”custom” custom_background=”#466d1e” custom_text=”#ffffff” align=”left” button_block=”true” link=”url:http%3A%2F%2Fbanphuechompra.go.th%2F%3Fpage_id%3D4868|||” css=”.vc_custom_1694492940396{margin-top: 2px !important;margin-bottom: 2px !important;}”][vc_btn title=”คำขวัญตำบลบ้านผือ” style=”custom” custom_background=”#466d1e” custom_text=”#ffffff” align=”left” button_block=”true” link=”url:http%3A%2F%2Fbanphuechompra.go.th%2F%3Fpage_id%3D4860|||” css=”.vc_custom_1694492955246{margin-top: 2px !important;margin-bottom: 2px !important;}”][vc_column_text css=”.vc_custom_1543157396471{margin-top: 2px !important;margin-bottom: 2px !important;}”]6[/vc_column_text][vc_btn title=”งบประมาณรายจ่ายประจำปี” style=”custom” custom_background=”#466d1e” custom_text=”#ffffff” align=”left” button_block=”true” css=”.vc_custom_1694492969055{margin-top: 2px !important;margin-bottom: 2px !important;}” link=”url:http%3A%2F%2Fbanphuechompra.go.th%2F%3Fpage_id%3D4989|||”][vc_column_text css=”.vc_custom_1543157448264{margin-top: 2px !important;margin-bottom: 2px !important;}”]7[/vc_column_text][vc_btn title=”แผนพัฒนาท้องถิ่น” style=”custom” custom_background=”#466d1e” custom_text=”#ffffff” align=”left” button_block=”true” link=”url:http%3A%2F%2Fbanphuechompra.go.th%2F%3Fpage_id%3D4898%20|||” css=”.vc_custom_1694492981765{margin-top: 2px !important;margin-bottom: 2px !important;}”][vc_btn title=”การติดตามประเมินผลแผน” style=”custom” custom_background=”#466d1e” custom_text=”#ffffff” align=”left” button_block=”true” css=”.vc_custom_1694492995535{margin-top: 2px !important;margin-bottom: 2px !important;}” link=”url:http%3A%2F%2Fbanphuechompra.go.th%2F%3Fpage_id%3D4941|||”][vc_btn title=”แผนการดำเนินงาน” style=”custom” custom_background=”#466d1e” custom_text=”#ffffff” align=”left” button_block=”true” css=”.vc_custom_1694493010061{margin-top: 2px !important;margin-bottom: 2px !important;}” link=”url:http%3A%2F%2Fbanphuechompra.go.th%2F%3Fpage_id%3D4937%20|||”][vc_btn title=”มาตรฐานการให้บริการ” style=”custom” custom_background=”#466d1e” custom_text=”#ffffff” align=”left” button_block=”true” css=”.vc_custom_1694493044086{margin-top: 2px !important;margin-bottom: 2px !important;}” link=”url:http%3A%2F%2Fbanphuechompra.go.th%2F%3Fpage_id%3D5040%20|||”][vc_btn title=”มาตรฐานการปฏิบัติงาน” style=”custom” custom_background=”#466d1e” custom_text=”#ffffff” align=”left” button_block=”true” css=”.vc_custom_1694493057999{margin-top: 2px !important;margin-bottom: 2px !important;}” link=”url:http%3A%2F%2Fbanphuechompra.go.th%2F%3Fpage_id%3D8561|||”][vc_btn title=”มาตรฐานการบริหารและการบริการสาธารณะ” style=”custom” custom_background=”#466d1e” custom_text=”#ffffff” align=”left” button_block=”true” css=”.vc_custom_1694493073500{margin-top: 2px !important;margin-bottom: 2px !important;}” link=”url:http%3A%2F%2Fwww.dla.go.th%2Fwork%2Fe_book%2Feb1%2Feb1.htm|||”][vc_btn title=”แผนการป้องกันการทุจริต 4ปี” style=”custom” custom_background=”#466d1e” custom_text=”#ffffff” align=”left” button_block=”true” css=”.vc_custom_1694493086917{margin-top: 2px !important;margin-bottom: 2px !important;}” link=”url:http%3A%2F%2Fbanphuechompra.go.th%2F%3Fpage_id%3D4963|||”][vc_btn title=”กลุ่มงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม” style=”custom” custom_background=”#466d1e” custom_text=”#ffffff” align=”left” button_block=”true” css=”.vc_custom_1694493102677{margin-top: 2px !important;margin-bottom: 2px !important;}” link=”url:http%3A%2F%2Fbanphuechompra.go.th%2F%25e0%25b8%2581%25e0%25b8%25a5%25e0%25b8%25b8%25e0%25b9%2588%25e0%25b8%25a1%25e0%25b8%2587%25e0%25b8%25b2%25e0%25b8%2599%25e0%25b8%25aa%25e0%25b8%25b2%25e0%25b8%2598%25e0%25b8%25b2%25e0%25b8%25a3%25e0%25b8%2593%25e0%25b8%25aa%25e0%25b8%25b8%25e0%25b8%2582%25e0%25b9%2581%25e0%25b8%25a5%25e0%25b8%25b0%25e0%25b8%25aa%25e0%25b8%25b4%2F|||”][vc_btn title=”ประกาศรายงานการประชุมสภา” style=”custom” custom_background=”#466d1e” custom_text=”#ffffff” align=”left” button_block=”true” css=”.vc_custom_1694493116766{margin-top: 2px !important;margin-bottom: 2px !important;}” link=”url:http%3A%2F%2Fbanphuechompra.go.th%2F%25e0%25b8%259b%25e0%25b8%25a3%25e0%25b8%25b0%25e0%25b8%2581%25e0%25b8%25b2%25e0%25b8%25a8%25e0%25b8%25a3%25e0%25b8%25b2%25e0%25b8%25a2%25e0%25b8%2587%25e0%25b8%25b2%25e0%25b8%2599%25e0%25b8%2581%25e0%25b8%25b2%25e0%25b8%25a3%25e0%25b8%259b%25e0%25b8%25a3%25e0%25b8%25b0%25e0%25b8%258a%25e0%25b8%25b8%25e0%25b8%25a1%25e0%25b8%25aa%2F|||”][vc_column_text css=”.vc_custom_1543157489069{margin-top: 2px !important;margin-bottom: 2px !important;}”]8[/vc_column_text][vc_btn title=”ระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง” style=”custom” custom_background=”#466d1e” custom_text=”#ffffff” align=”left” button_block=”true” css=”.vc_custom_1694493137240{margin-top: 2px !important;margin-bottom: 2px !important;}” link=”url:http%3A%2F%2Fbanphuechompra.go.th%2F%25e0%25b8%25a3%25e0%25b8%25b0%25e0%25b9%2580%25e0%25b8%259a%25e0%25b8%25b5%25e0%25b8%25a2%25e0%25b8%259a%25e0%25b8%2581%25e0%25b8%258e%25e0%25b8%25ab%25e0%25b8%25a1%25e0%25b8%25b2%25e0%25b8%25a2%25e0%25b8%2597%25e0%25b8%25b5%25e0%25b9%2588%25e0%25b9%2580%25e0%25b8%2581%25e0%25b8%25b5%25e0%25b9%2588%25e0%25b8%25a2%25e0%25b8%25a7%2F|||”][vc_column_text]

[/vc_column_text][vc_column_text]

แบบประเมินความพึงพอใจในการให้บริการ

>> สแกนคิวอาร์โค้ด หรือกดที่รูปภาพ เพื่อทำแบบสอบถาม <<

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]