โครงการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

นายสวาท เจริญยิ่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านผือ ได้ดำเนินโครงการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ทั้ง 11 หมู่บ้าน ของตำบลบ้านผือ อำเภอจอมพระ จังหวัดสุรินทร์ โดยมีเจ้าหน้าที่อบต.บ้านผือ อาสาสมัครปศุสัตว์อ.จอมพระ ได้ออกฉีดวัคซีนให้กับสุนัขและแมว เพื่อป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ในวันที่ 27 – 31 พฤษภาคม พ.ศ.2567 ที่ผ่านมา หากท่านใดประสงค์ให้สุนัขและแมวของท่านรับวัคซีน ให้มาติดต่อสอบถาม ณ งานสาธารณสุข องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านผือ