โครงการฝึกอบรมส่งเสริมทำปุ๋ยหมักอินทรีย์

วันที่ 14 มิถุนายน 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านผือ ได้จัดโครงการฝึกอบรมส่งเสริมทำปุ๋ยหมักอินทรีย์ ให้กับประชาชนในพื้นที่ตำบลบ้านผือ