โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ประจำปี 2566

เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านผือ จัดกิจกรรมโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ประจำปี 2566