โครงการส่งเสริมการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพแก่ผู้สูงอายุ กิจกรรมเต้นแอโรบิค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

โครงการส่งเสริมการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพแก่ผู้สูงอายุ กิจกรรมเต้นแอโรบิค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โดยกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านผือ